Thứ sáu, 24/03/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Kế hoạch mở ngành đào tạo Sư phạm Tự nhiên 09:15 15/02/2023 [170]

 TẢI KẾ HOẠCH MỞ NGÀNH SPTN

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đại học sư phạm Toán học 08:46 11/10/2021 [2124]


      Chương trình Đại học Giáo dục Tiểu học 08:37 11/10/2021 [978]


      Chương trình Đại học Du lịch 08:52 18/06/2020 [2596]


      Chương trình Đại học Thương mại Điện tử 09:49 21/02/2020 [1492]


      Chương trình Đại học Quản trị Kinh doanh 09:39 21/02/2020 [1453]


      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (13 ngành) 19:40 07/07/2017 [5184]


      Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [2403]


      Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [2275]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [2412]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [2051]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [1753]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [2090]


      Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [2069]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [1239]


      Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [1186]

       Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [3806]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/3/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/3/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32, năm học 2022-2023 (từ ngày 06/3/2023)
 ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/2/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/2/2023)
 Kế hoạch mở ngành đào tạo Sư phạm Tự nhiên
 Các mẫu xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, chương trình Đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/2/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/3/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/3/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32, năm học 2022-2023 (từ ngày 06/3/2023)
 ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/2/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/2/2023)
 Kế hoạch mở ngành đào tạo Sư phạm Tự nhiên
 Các mẫu xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, chương trình Đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/2/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao