Chủ nhật, 22/10/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 BẬC ĐẠI HỌC
     Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (09 ngành) 19:40 07/07/2017 [467]

♦ Đại học Công nghệ thông tin

♦ Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

♦ Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện Tử

♦ Đại học Ngôn ngữ Anh

♦ Đại học Kinh tế phát triển

♦ Đại học Sư phạm Vật lý

♦ Đại học Sư phạm Tin

♦ Đại học Sư phạm Tiếng Anh

♦ Đại học Sư phạm Ngữ văn

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Đại học Kinh tế phát triển 16:51 07/07/2017 [124]


      Chương trình Đại học Kỹ thuật Cơ - Điện tử 16:49 07/07/2017 [106]


      Chương trình Đại học Ngôn ngữ Anh 15:58 07/07/2017 [106]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tiếng Anh 15:56 07/07/2017 [146]


      Chương trình Đại học Sư phạm Ngữ Văn 15:51 07/07/2017 [109]


      Chương trình Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 15:48 07/07/2017 [130]


      Chương trình Đại học Công nghệ thông tin 15:43 07/07/2017 [111]


      Chương trình Đại học Sư phạm Tin 15:37 07/07/2017 [32]


      Chương trình Đại học Sư phạm Vật Lý 15:30 07/07/2017 [67]


      Chương trình đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ (trước năm 2016) 07:46 06/11/2013 [2730] Tin mới nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 09/10/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 09/10/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao