Thứ năm, 01/06/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019 08:33 16/07/2018 [7546]

Thời gian đăng ký học phần online (môn chung và môn tự chọn chuyên ngành) sẽ từ 25/7 đến 31/7/18.

Tải thông báo

 
Các tin khác liên quan :

      ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 15:39 27/02/2023 [221]


      Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần HK 1 năm học 2022-2023 16:27 12/07/2022 [1011]


      Thông báo kê khai giờ (kèm mẫu 1, mẫu 2) 13:56 11/07/2022 [414]


      Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023 15:03 23/05/2022 [942]


      Thông báo về kế hoạch tổ chức dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 10:21 25/04/2022 [650]


      Về việc khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về Triết lý giáo dục của Trường. 09:48 23/02/2022 [489]


      Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022 10:42 09/12/2021 [1065]


      Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022 10:37 09/12/2021 [1001]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 1 năm học 2021-2022 10:51 08/11/2021 [456]


      Thông báo kết quả các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20 09:22 27/07/2021 [1052]


      Danh sách sinh viên đăng ký HP (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:23 07/07/2021 [1244]


      Thông báo danh sách các học phần sinh viên đăng ký (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:15 07/07/2021 [896]


      Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021 09:41 15/06/2021 [949]


      Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20 09:46 09/03/2021 [1060]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 08:10 18/12/2020 [1426]

       Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 2 năm học 2020-2021 14:58 30/11/2020 [896]
       Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020. 08:38 28/07/2020 [1186]
       Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021 10:16 23/07/2020 [1142]
       Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến. 15:50 27/03/2020 [1817]
       Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU 08:31 27/03/2020 [1100]
       Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020 08:51 06/01/2020 [847]
       Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020. 09:48 19/11/2019 [1194]
       Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 09:14 01/11/2019 [1483]
       Thông báo rà soát HSSV vượt thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tính đến thời điểm HK II, năm học 2018-2019 08:35 23/09/2019 [791]
       Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17 09:35 06/08/2019 [1021]
       Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019 07:54 10/07/2019 [1346]
       Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 14:51 05/07/2019 [769]
       Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019 15:54 21/05/2019 [1205]
       Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019 09:48 11/04/2019 [987]
       Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019 14:04 21/03/2019 [1024]
       Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại. 13:23 12/03/2019 [916]
       Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019 09:32 24/01/2019 [1894]
       DANH SÁCH 15:31 11/12/2018 [1232]
       Danh sách các học phần tự chọn được mở của HK 2 Năm học 2018-2019 14:45 28/11/2018 [1268]
       Thông báo 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018: V/v đăng ký học phần HK 2 năm học 2018-2019 09:44 09/11/2018 [1229]
       Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018 16:44 20/07/2018 [2173]
       Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018 07:41 02/07/2018 [1343]
       Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý 07:54 11/05/2018 [1672]
       Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018 16:36 09/05/2018 [1185]
       Thông báo về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HK 1, năm học 2017-2018 12:28 18/04/2018 [1417]
       Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018 16:20 16/04/2018 [1418]
       Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 08:43 02/01/2018 [1681]
       Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018 09:56 29/12/2017 [992]
       Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018 14:07 27/10/2017 [2459]
       Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017 15:10 26/09/2017 [1020]
       Thông báo v/v xét lên lớp năm học 2017-2018 và xét cảnh báo kết quả học tập HK II năm học 2016–2017 16:43 03/08/2017 [1106]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao