Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH 2015
     Cập nhật đề cương chi tiết các học phần môn chung 08:47 27/11/2015 [520]
  
     Thực hiện theo thông báo số 1825/TB-ĐHPVĐ ngày 23/11/2015, đề nghị các khoa tải và cập nhật vào chương trình đào tạo đề cương chi tiết các học phần môn chung phù hợp với chương trình do khoa quản lý

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa Lý luận chính trị:

1. Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Logic học

4. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (HP1)

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 2)

6. Pháp luật kinh tế

7. Pháp luật đại cương

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần GDTC:

Bậc đại học

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Bậc cao đẳng

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc đại học

2. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc cao đẳng


 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa CNTT:

1. Tin học đại cương (Phiên bản trước)

2. Tin học đại cương (Thầy PVTrung đề nghị điều chỉnh sữa đổi theo phiên bản này)

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa SPXH:

1. Tâm lý học 1 

2. Tâm lý học 2

3. Giáo dục học 1

4. Giáo dục học 2 

5. Tâm lý học đại cương 

6. Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP 

7. Giáo dục học đại cương 

8. Hoạt động dạy học ở THCS 

9. Hoạt động giáo dục ở THCS

10. Quản lý HCNN và QLN GD&ĐT

        10.1 Bậc đại học sư phạm

        10.2 Bậc cao đẳng Sư phạm(Ngoại trừ Mầm non, Tiểu học)

        10.3 Bậc cao đẳng Tiểu học

        10.4 Bậc cao đẳng Mầm non

11. Công tác đội TNTP HCM 

 

Các học phần bổ sung (Ngoài thông báo):

- Đề cương chi tiết học phần Môi trường và con người

- Toán cao cấp B2

- Giải tích(Đại học Công nghệ thông tin)

- Đại số (Đại học Công nghệ thông tin)

- Giải tích 1 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Giải tích 2 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Đại số (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Xác suất thống kê B

- Toán cao cấp B1

- Toán cao cấp C

- Toán Kinh tế (Bậc Cao đẳng)

- Lí luận dạy học ở TH và KTĐG kết quả giáo dục ở TH

- Lí luận giáo dục Tiểu học

- Những VĐC của giáo dục học Tiểu học

- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Tiểu học

 
Các tin khác liên quan :

      1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo 10:19 07/10/2015 [518] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao