Thứ tư, 17/01/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH 2015
     Cập nhật đề cương chi tiết các học phần môn chung 08:47 27/11/2015 [1784]
  
     Thực hiện theo thông báo số 1825/TB-ĐHPVĐ ngày 23/11/2015, đề nghị các khoa tải và cập nhật vào chương trình đào tạo đề cương chi tiết các học phần môn chung phù hợp với chương trình do khoa quản lý

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa Lý luận chính trị:

1. Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Logic học

4. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (HP1)

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 2)

6. Pháp luật kinh tế

7. Pháp luật đại cương

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần GDTC:

Bậc đại học

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Bậc cao đẳng

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc đại học

2. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc cao đẳng


 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa CNTT:

1. Tin học đại cương (Phiên bản trước)

2. Tin học đại cương (Thầy PVTrung đề nghị điều chỉnh sữa đổi theo phiên bản này)

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa SPXH:

1. Tâm lý học 1 

2. Tâm lý học 2

3. Giáo dục học 1

4. Giáo dục học 2 

5. Tâm lý học đại cương 

6. Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP 

7. Giáo dục học đại cương 

8. Hoạt động dạy học ở THCS 

9. Hoạt động giáo dục ở THCS

10. Quản lý HCNN và QLN GD&ĐT

        10.1 Bậc đại học sư phạm

        10.2 Bậc cao đẳng Sư phạm(Ngoại trừ Mầm non, Tiểu học)

        10.3 Bậc cao đẳng Tiểu học

        10.4 Bậc cao đẳng Mầm non

11. Công tác đội TNTP HCM 

 

Các học phần bổ sung (Ngoài thông báo):

- Đề cương chi tiết học phần Môi trường và con người

- Toán cao cấp B2

- Giải tích(Đại học Công nghệ thông tin)

- Đại số (Đại học Công nghệ thông tin)

- Giải tích 1 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Giải tích 2 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Đại số (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Xác suất thống kê B

- Toán cao cấp B1

- Toán cao cấp C

- Toán Kinh tế (Bậc Cao đẳng)

- Lí luận dạy học ở TH và KTĐG kết quả giáo dục ở TH

- Lí luận giáo dục Tiểu học

- Những VĐC của giáo dục học Tiểu học

- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Tiểu học

 
Các tin khác liên quan :

      1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo 10:19 07/10/2015 [2183] Tin mới nhất
 
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao