Thứ tư, 17/07/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 BẬC CAO ĐẲNG
     Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng (24 ngành) 21:50 10/07/2017 [1266]
  
     Ban hành theo Quyết định số 446 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

♦ CĐ Giáo dục Mầm non

♦ CĐ Giáo dục Tiểu học

♦ CĐ Giáo dục Thể chất

♦ CĐ Sư phạm Toán học

♦ CĐ Sư phạm Vật Lý

♦ CĐ Sư phạm Hoá học

♦ CĐ Sư phạm Sinh học

♦ CĐ Sư phạm Ngữ văn

♦ CĐ Sư phạm Lịch sử

♦ CĐ Sư phạm Địa lý

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kinh tế gia đình

♦ CĐ Sư phạm Âm nhạc

♦ CĐ Sư phạm Mỹ thuật

♦ CĐ Sư phạm Tin học

♦ CĐ Sư phạm Tiếng Anh

♦ CĐ Công nghệ thông tin

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

♦ CĐ Kỹ thuật Điện, Điện tử

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường

♦ CĐ Kế toán

♦ CĐ Quản trị kinh doanh

♦ CĐ Tài chính - Ngân hàng

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng 21:44 10/07/2017 [349]


      Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 21:43 10/07/2017 [340]


      Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 21:41 10/07/2017 [336]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 21:40 10/07/2017 [288]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 21:39 10/07/2017 [262]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 21:37 10/07/2017 [321]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 21:36 10/07/2017 [320]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kinh tế gia đình 21:35 10/07/2017 [263]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 21:34 10/07/2017 [261]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Mỹ thuật 21:28 10/07/2017 [264]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc 21:27 10/07/2017 [261]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 21:25 10/07/2017 [274]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 21:24 10/07/2017 [260]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 21:21 10/07/2017 [258]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 21:20 10/07/2017 [258]

       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Địa lý 21:19 10/07/2017 [249]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử 21:18 10/07/2017 [263]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh học 21:16 10/07/2017 [273]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Hoá học 21:06 10/07/2017 [258]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 21:05 10/07/2017 [280]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học 21:04 10/07/2017 [281]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất 21:00 10/07/2017 [266]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học 20:59 10/07/2017 [285]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 20:55 10/07/2017 [288]


 Tin mới nhất
 
 Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
 Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
 Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019
 Hồ sơ mở mã ngành Quản trị kinh doanh
 Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019)
 Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019
 Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019
 Thông báo rà soát, cập nhật, hoàn thiện CDR_CTDT 2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
 Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
 Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019
 Hồ sơ mở mã ngành Quản trị kinh doanh
 Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019)
 Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019
 Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019
 Thông báo rà soát, cập nhật, hoàn thiện CDR_CTDT 2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao