Thứ bảy, 24/02/2024    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 PHÂN CÔNG ĐÓN TIẾP HỖ TRỢ HSSV
     Phân công đón tiếp, tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên 20:40 20/03/2013 [1239]
  
     Thông tin dưới đây giúp các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu làm việc với phòng đào tạo: Muốn giải quyết việc gì, nên gặp ai?

 
Họ và tên: NGUYỄN QUẬN
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0972.300.600
Email: nquan@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1.Phụ trách chung, chương trình, đào taoj, mở mã ngành mới, xây dựng kế hoạch đào tạo,...
2. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, đối thoại trực tiếp với sinh viên.
3. Quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý chung việc giám sát giờ lên lớp, giờ giảng dạy.

 

 
Họ và tên: PHẠM HUY THÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
2. Tư vấn học tập cho lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)
 
 
 
 
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THẢO
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0935.881.867
Email: ttthao@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. In ấn, lập sổ cấp phát tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ
    2. Cấp phát bảng điểm, kết quả học tập, bản sao... (nếu cần)
3. Tham mưu các công văn của phòng, các loại báo cáo, thống kê định kỳ theo phân công; Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục...
4. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 
 

 
Họ và tên: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0945.160.680
Email: ltnquynh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
2. Tư vấn chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và lớp Quản lý giáo dục
3. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

  
 
Họ và tên: TRẦN ĐỨC MINH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 09.14.16.38.38
Email: tdminh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ; Xét duyệt học phần trên BSC...
3. Nhập điểm các lớp HPMC; Xét cảnh báo học tập; Thực hiện công việc phối hợp và các việc đột xuât khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MỸ ANH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0903.551.277
Email: ttmanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 
Họ và tên:  LÊ VĂN LANH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0914.060.044
Email: lvlanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 
Họ và tên:  NGUYỄN ĐỨC THIỆN
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0913.434.854
Email: ndthien@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. In ấn và cấp phát bảng điểm toàn khóa, phụ lục văn bằng, cấp giấy chứng nhận...; Chuẩn bị hồ sơ về điều kiện xét làn đồ án, xét tốt nghiệp và tham mưu các quyết định tốt nghiệp.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023)
 Mẫu danh sách đoàn TTSP năm 2024
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023)
 Mẫu danh sách đoàn TTSP năm 2024
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao