Thứ năm, 08/12/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 PHÂN CÔNG ĐÓN TIẾP HỖ TRỢ HSSV
     Phân công đón tiếp, tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên 20:40 20/03/2013 [7973]
  
     Thông tin dưới đây giúp các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu làm việc với phòng đào tạo: Muốn giải quyết việc gì, nên gặp ai?

 
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0913154577
Email: duchoang@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

 

 
Họ và tên: PHẠM HUY THÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
2. Tư vấn học tập cho lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)
 
 
 
 
Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0986878602
Email: minhphuong1601@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
    2. Cấp phát bảng điểm, kết quả học tập
3. Nhập điểm các học phần môn chung, học lại, học cải thiện...
4. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 
 

 
Họ và tên: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0945160680
Email: ltnquynh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
2. Tư vấn chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và lớp Quản lý giáo dục
3. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIỆT 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0917874768
Email: ntviet@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
3. Thông tin in ấn văn bằng, chứng chỉ

 

 
Họ và tên: TRẦN ĐỨC MINH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0914.16.38.38
Email: tranducminh78.pdu@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
3. Thông tin in ấn văn bằng, chứng chỉ

 

 
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MỸ ANH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0903.551.277
Email: ttmanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 
Họ và tên:  LÊ VĂN LANH 
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0914.060.044
Email: lvlanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao