Thứ bảy, 24/06/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 PHÂN CÔNG ĐÓN TIẾP HỖ TRỢ HSSV
     Phân công đón tiếp, tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên 20:40 20/03/2013 [2256]
 
  
     Thông tin dưới đây giúp các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu làm việc với phòng đào tạo: Muốn giải quyết việc gì, nên gặp ai?

 
Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0914012714
Email: thanhhaits@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

 
 
Họ và tên: PHẠM THANH HÙNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0983099344
Email: pthung@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV
 


 
Họ và tên: PHẠM HUY THÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
2. Tư vấn học tập cho lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)

 
 
Họ và tên: LÊ VĂN TƯƠNG
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0914121313
Email: levantuongpdu@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Nhận đơn xét học lại, học bổ túc kiến thức, ôn thi đầu vào (cho hệ liên thông, VLVH)
2. Bố trí học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh
3. Tư vấn về thời khóa biểu, bố trí phòng học
 

 
Họ và tên: NGUYỄN VÂN NAM
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0904417077
Email: vannam62@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải đáp các vấn đề liên quan đến kết quả học tập.
2. Tư vấn, giải thích điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp; điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp (cho cả diện lưu ban).

 
 
Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: chuyên viên
Số điện thoại: 0916878602
Email: minhphuong1601@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
2, Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
 

 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0976315463
Email: ntbminh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Cấp phát bảng điểm, kết quả học tập
2. Tư vấn chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và lớp Quản lý giáo dục

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIỆT 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0917874786
Email: ntviet@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ

 
 

 


 Tin mới nhất
 
 Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học năm 2017
 Chương trình đào tạo các ngành hệ liên thông chính quy năm 2016
 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 Danh sách SV hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2016
 Danh sách SV hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2012
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học năm 2017
 Chương trình đào tạo các ngành hệ liên thông chính quy năm 2016
 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 Danh sách SV hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2016
 Danh sách SV hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2012
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao