Chủ nhật, 17/01/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 PHÂN CÔNG ĐÓN TIẾP HỖ TRỢ HSSV
     Phân công đón tiếp, tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên 20:40 20/03/2013 [6178]
  
     Thông tin dưới đây giúp các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu làm việc với phòng đào tạo: Muốn giải quyết việc gì, nên gặp ai?

 
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0913154577
Email: duchoang@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

 

 
Họ và tên: PHẠM HUY THÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
2. Tư vấn học tập cho lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)
 
 
Họ và tên: LÊ VĂN TƯƠNG
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0914121313
Email: levantuongpdu@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Nhận đơn xét học lại, học bổ túc kiến thức, ôn thi đầu vào (cho hệ liên thông, VLVH)
2. Tư vấn về thời khóa biểu, bố trí phòng học
 

 
Họ và tên: NGUYỄN VÂN NAM
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0914417077
Email: vannam62@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải đáp các vấn đề liên quan đến kết quả học tập.
2. Bố trí học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh
3. Tư vấn, giải thích điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp; điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp (cho cả diện lưu ban).

 
 
Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0986878602
Email: minhphuong1601@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
 

 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0976315436
Email: ntbminh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Cấp phát bảng điểm, kết quả học tập
2. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
3. Tư vấn chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và lớp Quản lý giáo dục

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIỆT 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0917874768
Email: ntviet@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
3. Thông tin in ấn văn bằng, chứng chỉ

 

 
Họ và tên: TRẦN ĐỨC MINH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0914.16.38.38
Email: tranducminh78.pdu@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
3. Thông tin in ấn văn bằng, chứng chỉ

 

 
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MỸ ANH 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0903.551.277
Email: ttmanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 
Họ và tên:  LÊ VĂN LANH 
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Giảng viên
Số điện thoại: 0914.060.044
Email: lvlanh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
2. Phối hợp thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021)
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020)
 Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021
 V/v thực hiện nội dung quy chế đào tạo theo Thông tư 24/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021)
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020)
 Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021
 V/v thực hiện nội dung quy chế đào tạo theo Thông tư 24/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao