Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 KẾ HOẠCH NĂM HỌC
     KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024 10:38 02/08/2023 [681]

 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

BẢNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

BẢNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 15:55 31/08/2022 [669]


      KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 13:52 21/07/2021 [666]


      Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 14:49 05/08/2020 [663]


      Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 16:14 18/06/2020 [663]


      Kế hoạch năm học 2019 - 2020 09:34 21/08/2019 [663]


      Kế hoạch năm học 2018-2019 16:30 01/08/2018 [664]


      Kế hoạch năm học 2017 - 2018 09:49 14/07/2017 [663]


      Kế hoạch năm học 2016-2017 07:48 20/07/2016 [662]


      Kế hoạch năm học 2015 - 2016_Đao tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học 09:04 26/11/2015 [663]


      Kế hoạch năm học 2015-2016_Các lớp Quản lý giáo dục 13:31 02/11/2015 [663]


      Kế hoạch năm học 2015 - 2016_Lớp tiếng Việt cho lưu học sinh Lào 13:32 02/11/2015 [665]


      Kế hoạch năm học 2015 - 2016 10:13 14/07/2015 [663]


      Kế hoạch năm học 2014 - 2015 16:41 22/07/2014 [665]


      Kế hoạch năm học 2013 - 2014 10:18 26/07/2013 [663]


      Kế hoạch năm học 2012 - 2013 14:04 12/03/2013 [663]

       Kế hoạch năm học 2011 - 2012 14:03 12/03/2013 [663]
       Kế hoạch năm học 2010 - 2011 14:03 12/03/2013 [663]
       Kế hoạch năm học 2009 - 2010 14:03 12/03/2013 [663]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 11, năm học 2023-2024 (từ ngày 09/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 11, năm học 2023-2024 (từ ngày 09/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao