Thứ hai, 23/07/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý 09:17 11/05/2018 [245]

Tải chương trình

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [1284]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [270]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [259]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [221]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [276]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [222]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [279]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [210]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [166]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [147]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [126]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [116]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [143]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [149]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [189]

       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [126]
       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [147]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [212]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [200]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [186]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [186]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [124]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [173]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [190]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [158]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3412]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018
 Chương trình đào tạo các ngành của bậcTrung cấp chuyên nghiệp do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp (mới)
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018
 Chương trình đào tạo các ngành của bậcTrung cấp chuyên nghiệp do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp (mới)
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao