Thứ hai, 30/03/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý 09:17 11/05/2018 [2052]

Tải chương trình

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [2240]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [700]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [756]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [667]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [777]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [592]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [761]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [557]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [535]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [424]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [383]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [383]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [430]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [445]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [626]

       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [420]
       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [452]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [539]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [542]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [556]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [572]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [399]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [599]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [622]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [515]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3686]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến.
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh.
 Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU
 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC09
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC43
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020
 Chương trình Đào tạo và chương trình dạy học ngành CNTT và ngành CNKTCK rà soát, cập nhật năm 2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến.
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh.
 Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU
 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC09
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC43
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020
 Chương trình Đào tạo và chương trình dạy học ngành CNTT và ngành CNKTCK rà soát, cập nhật năm 2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao