Thứ hai, 22/04/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [594]
  
     Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015

· Ngành Giáo dục Thể chất (CSG12)

- Học phần tự chọn 1: Chạy cự ly ngắn (4TC); Giảng viên: Tạ Thị Minh Châu

- Học phần tự chọn 2: Bóng chuyền (4TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Trương

 

· Ngành Sư phạm Hóa học (CSH12)

- Học phần 1: Hóa dầu (2TC); Giảng viên: Lê Thị Như Quỳnh

- Học phần 2: Hóa học các nguyên tố đất hiếm (2TC); Giảng viên: Võ Thị Việt Dung

· Ngành Sư phạm Toán học (CST12)

- Học phần 1: Phương trình nghiệm nguyên (2TC); Giảng viên: Trần Văn Hạnh

- Học phần 2: Phát triển tư duy toán học trong học sinh (2TC); Giảng viên: Trần Đức Thịnh

· Ngành Sư phạm Vật lý (CSV12)

- Học phần: Vật lý thống kê (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Thu

· Ngành Sư phạm Tiếng Anh (CSA12)

- Học phần tự chọn 1: Tiếng Anh du lịch-khách sạn (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn

- Học phần tự chọn 2: Công nghệ trong dạy ngoại ngữ (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Thắm

· Ngành Sư phạm Địa lý (CSĐ12)

- Học phần 1: Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS (2 TC); Giảng viên: Phan Thông

- Học phần 2: Dân số học (2 TC); Giảng viên: Trương Thị Thu Hường

· Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (CSK12)

- Học phần tự chọn 1: Kỹ thuật chăn nuôi (2 TC); Giảng viên: Lê Văn An

- Học phần tự chọn 2: Dân số - Môi trường - AISD - Ma túy (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Trung Nhân

· Ngành Giáo dục Mầm non (CMN12A, CMN12B)

- CMN12A: Giáo dục gia đình (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Phê

- CMN12B: Giáo dục dinh dưỡng (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hảo

· Ngành Giáo dục Tiểu học (CTH12A, CTH12B)

- Nhóm HP tự chọn 1:

     - HP1: Đại số (2 TC); Giảng viên: Phạm Huy Thông

    - HP2: PPDH Toán ở tiểu học 2 (2 TC); Giảng viên: Tạ Thanh Hiếu

- Nhóm HP tự chọn 2:

     - HP1: Tiếng Việt 3 (2 TC); Giảng viên: Võ Duy Ấn

     - HP2: PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (2 TC); Giảng viên: Phạm Thủy Tần

· Ngành Sư phạm Tin học (CSI12)

- Học phần: Thiết kế bài giảng điện tử (2 TC); Giảng viên: Đinh Thị Xuân Vạn

· Ngành Công nghệ thông tin (CCT12)

- Học phần: Multimedia (2 TC); Giảng viên: Phạm Khánh Bảo

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [93]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [268]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [609]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [1873]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [1820]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [1810]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [1983]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [934]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [997]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [1131]


      Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [1088]


      Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [1632]


      Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [1106]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [1273]


       Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [803]

       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [717]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [759]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38 từ 08/4/2019 đến 14/4/2019
 Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019
 Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37 từ 01/4/2019 đến 07/4/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019
 Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại.
 Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38 từ 08/4/2019 đến 14/4/2019
 Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019
 Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37 từ 01/4/2019 đến 07/4/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019
 Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại.
 Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao