Thứ tư, 28/09/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [1057]
  
     Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015

· Ngành Giáo dục Thể chất (CSG12)

- Học phần tự chọn 1: Chạy cự ly ngắn (4TC); Giảng viên: Tạ Thị Minh Châu

- Học phần tự chọn 2: Bóng chuyền (4TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Trương

 

· Ngành Sư phạm Hóa học (CSH12)

- Học phần 1: Hóa dầu (2TC); Giảng viên: Lê Thị Như Quỳnh

- Học phần 2: Hóa học các nguyên tố đất hiếm (2TC); Giảng viên: Võ Thị Việt Dung

· Ngành Sư phạm Toán học (CST12)

- Học phần 1: Phương trình nghiệm nguyên (2TC); Giảng viên: Trần Văn Hạnh

- Học phần 2: Phát triển tư duy toán học trong học sinh (2TC); Giảng viên: Trần Đức Thịnh

· Ngành Sư phạm Vật lý (CSV12)

- Học phần: Vật lý thống kê (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Thu

· Ngành Sư phạm Tiếng Anh (CSA12)

- Học phần tự chọn 1: Tiếng Anh du lịch-khách sạn (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn

- Học phần tự chọn 2: Công nghệ trong dạy ngoại ngữ (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Thắm

· Ngành Sư phạm Địa lý (CSĐ12)

- Học phần 1: Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở trường THCS (2 TC); Giảng viên: Phan Thông

- Học phần 2: Dân số học (2 TC); Giảng viên: Trương Thị Thu Hường

· Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (CSK12)

- Học phần tự chọn 1: Kỹ thuật chăn nuôi (2 TC); Giảng viên: Lê Văn An

- Học phần tự chọn 2: Dân số - Môi trường - AISD - Ma túy (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Trung Nhân

· Ngành Giáo dục Mầm non (CMN12A, CMN12B)

- CMN12A: Giáo dục gia đình (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Phê

- CMN12B: Giáo dục dinh dưỡng (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hảo

· Ngành Giáo dục Tiểu học (CTH12A, CTH12B)

- Nhóm HP tự chọn 1:

     - HP1: Đại số (2 TC); Giảng viên: Phạm Huy Thông

    - HP2: PPDH Toán ở tiểu học 2 (2 TC); Giảng viên: Tạ Thanh Hiếu

- Nhóm HP tự chọn 2:

     - HP1: Tiếng Việt 3 (2 TC); Giảng viên: Võ Duy Ấn

     - HP2: PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (2 TC); Giảng viên: Phạm Thủy Tần

· Ngành Sư phạm Tin học (CSI12)

- Học phần: Thiết kế bài giảng điện tử (2 TC); Giảng viên: Đinh Thị Xuân Vạn

· Ngành Công nghệ thông tin (CCT12)

- Học phần: Multimedia (2 TC); Giảng viên: Phạm Khánh Bảo

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021. 09:20 04/08/2020 [2482]


      Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) 07:09 22/06/2020 [835]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1) 07:02 22/06/2020 [637]


      Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020 08:31 08/08/2019 [1659]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019 09:07 21/05/2019 [1331]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [1070]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [1432]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [1496]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [2603]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [2686]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [2377]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [2617]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [1526]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [1515]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [1783]

       Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [1590]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [2146]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [1667]
       Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [1812]
        Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [1329]
       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [1221]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [1278]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao