Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [448]
  
     Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

- Học phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2 (3 TC)

NC1 (GV: Lê Thị Lệ Thu) NC6 (GV: Huỳnh Kim Hoa)
NC2 (GV: Huỳnh Kim Hoa) NC7 (GV: Lê Thị Lệ Thu)
NC3 (GV: Phạm Thị Minh Lan) NC8 (GV: Huỳnh Kim Hoa)
NC4 (GV: Lê Thị Lệ Thu) NC9 (GV: Lê Thị Lệ Thu)
NC5 (GV: Phạm Thị Minh Lan)
NC10 (GV: Huỳnh Kim Hoa)

 

- Học phần 2: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (3 TC)

T1 (GV: Nguyễn Văn Kính)  T4 (GV: Nguyễn Đăng Động)
T2 (GV: Nguyễn Đăng Động) T5 (GV: Võ Thị Thiều
T3 (GV: Võ Thị Thiều)  

 

- Học phần 3: Tiếng Anh 2 (2 TC)

AC1 (GV: Phạm Thị Thu Hương) AC10 (GV: Bùi Thị Thanh Thúy)
AC2 (GV: Lê Thị An Mỹ) AC11 (GV: Trần Thị Thanh Thủy)
AC3 (GV: Phạm Nghi) AC12 (GV: Mai Thạch Lam) 
AC4 (GV: Nguyễn Huỳnh Diễm My) AC13 (GV: Cao Thị Thanh Hải)
AC5 (GV: Huỳnh Thị Thu Giang) AC14 (GV: Võ Thị Kim Hoàng) 
AC6 (GV: Nguyễn Hữu Chấn) AC15 (GV: Nguyễn Tú Nhi)
AC7 (GV: Võ Thị Kim Hoàng) AC16 (GV: Trần Thị Thanh Thủy)
AC8 (GV: Lê Thị Diệu Lý) AC17 (GV: Nguyễn Huỳnh Diễm My)
AC9 (GV: Phạm Thị Thu Hương) AC18 (GV: Lê Thị Diệu Lý)

 

Học phần tự chọn

· Ngành Kế toán (CKT14)

- Học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Huyền

· Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CCĐ14)

- Học phần: Vật lý đại cương 2 (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Thu

· Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CCM14)

- Học phần: Toán cao cấp B2 (2 TC); Giảng viên: Bùi Thị Hoàng Phương

· Ngành Sư phạm Âm nhạc (CAN14)

- Học phần: Đại cương Nghệ thuật học (2 TC); Giảng viên: Phạm Tuy

· Ngành Sư phạm Ngữ văn (CNV14) 

- Học phần: Nhập môn Xã hội học (2 TC); Giảng viên: Đỗ Kim Dung

· Ngành Sư phạm Lịch sử (CSLi14)

- Học phần: Nhập môn Xã hội học (2 TC); Giảng viên: Đỗ Kim Dung

· Ngành Sư phạm Mỹ thuật (CSM14)

- Học phần: Đại cương mỹ học (2 TC); Giảng viên: Lê Văn Mẫu

· Ngành Giáo dục Mầm non (CMN14A, CMN14B)

- Học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Liên

         - CMN14A

         - CMN14B

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021. 09:20 04/08/2020 [447]


      Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) 07:09 22/06/2020 [447]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1) 07:02 22/06/2020 [447]


      Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020 08:31 08/08/2019 [448]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019 09:07 21/05/2019 [447]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [447]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [447]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [447]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [447]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [447]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [447]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [447]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [448]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [447]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [447]

       Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [447]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [447]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [447]
        Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [447]
       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [447]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [447]
       Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [447]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024
 Quyết định công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ Thông tin năm 2023

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024
 Quyết định công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ Thông tin năm 2023

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao