Thứ tư, 28/09/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [1812]
  
     Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

- Học phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2 (3 TC)

NC1 (GV: Lê Thị Lệ Thu) NC6 (GV: Huỳnh Kim Hoa)
NC2 (GV: Huỳnh Kim Hoa) NC7 (GV: Lê Thị Lệ Thu)
NC3 (GV: Phạm Thị Minh Lan) NC8 (GV: Huỳnh Kim Hoa)
NC4 (GV: Lê Thị Lệ Thu) NC9 (GV: Lê Thị Lệ Thu)
NC5 (GV: Phạm Thị Minh Lan)
NC10 (GV: Huỳnh Kim Hoa)

 

- Học phần 2: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (3 TC)

T1 (GV: Nguyễn Văn Kính)  T4 (GV: Nguyễn Đăng Động)
T2 (GV: Nguyễn Đăng Động) T5 (GV: Võ Thị Thiều
T3 (GV: Võ Thị Thiều)  

 

- Học phần 3: Tiếng Anh 2 (2 TC)

AC1 (GV: Phạm Thị Thu Hương) AC10 (GV: Bùi Thị Thanh Thúy)
AC2 (GV: Lê Thị An Mỹ) AC11 (GV: Trần Thị Thanh Thủy)
AC3 (GV: Phạm Nghi) AC12 (GV: Mai Thạch Lam) 
AC4 (GV: Nguyễn Huỳnh Diễm My) AC13 (GV: Cao Thị Thanh Hải)
AC5 (GV: Huỳnh Thị Thu Giang) AC14 (GV: Võ Thị Kim Hoàng) 
AC6 (GV: Nguyễn Hữu Chấn) AC15 (GV: Nguyễn Tú Nhi)
AC7 (GV: Võ Thị Kim Hoàng) AC16 (GV: Trần Thị Thanh Thủy)
AC8 (GV: Lê Thị Diệu Lý) AC17 (GV: Nguyễn Huỳnh Diễm My)
AC9 (GV: Phạm Thị Thu Hương) AC18 (GV: Lê Thị Diệu Lý)

 

Học phần tự chọn

· Ngành Kế toán (CKT14)

- Học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Huyền

· Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CCĐ14)

- Học phần: Vật lý đại cương 2 (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Thu

· Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CCM14)

- Học phần: Toán cao cấp B2 (2 TC); Giảng viên: Bùi Thị Hoàng Phương

· Ngành Sư phạm Âm nhạc (CAN14)

- Học phần: Đại cương Nghệ thuật học (2 TC); Giảng viên: Phạm Tuy

· Ngành Sư phạm Ngữ văn (CNV14) 

- Học phần: Nhập môn Xã hội học (2 TC); Giảng viên: Đỗ Kim Dung

· Ngành Sư phạm Lịch sử (CSLi14)

- Học phần: Nhập môn Xã hội học (2 TC); Giảng viên: Đỗ Kim Dung

· Ngành Sư phạm Mỹ thuật (CSM14)

- Học phần: Đại cương mỹ học (2 TC); Giảng viên: Lê Văn Mẫu

· Ngành Giáo dục Mầm non (CMN14A, CMN14B)

- Học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Liên

         - CMN14A

         - CMN14B

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021. 09:20 04/08/2020 [2482]


      Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) 07:09 22/06/2020 [835]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1) 07:02 22/06/2020 [637]


      Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020 08:31 08/08/2019 [1659]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019 09:07 21/05/2019 [1331]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [1070]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [1432]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [1496]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [2603]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [2685]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [2376]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [2617]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [1526]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [1515]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [1782]

       Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [1590]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [2145]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [1667]
        Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [1329]
       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [1221]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [1277]
       Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [1056]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao