Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [673]
  
     Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )

TT Tên học phần TC
1 Âm nhạc 1 2
2 AutoCAD 2
3 Cơ học 4
4 Cơ lý thuyết 3
5 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán 2
6 Công nghệ chế tạo máy 1 4
7 Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 2
8 Đại cương mỹ học 2
9 Đại số tuyến tính 3
10 Dẫn luận ngôn ngữ học 2
11 Dân tộc học đại cương 2
12 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 3
13 Địa lý tự nhiên đại cương 1 4
14 Địa lý tự nhiên đại cương 2 3
15 Điện học 4
16 Điện tử số 2
17 Động vật học có xương sống 3
18 Dung sai - Kỹ thuật đo 2
19 Đường lối CM của Đảng CSVN 3
20 Giải phẫu – Sinh lý người 4
21 Giáo dục học đại cương(Lớp A, Lớp B) 2
22 Giáo dục thể chất 1 2
23 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (SQL Server) 2
24 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4
25 Hình học giải tích 2
26 Hình thái – Giải phẫu thực vật 3
27 Hóa học đại cương A 2
28 Hóa sinh học 3
29 Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở 2
30 Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở 2
31 Kế toán tài chính 1 4
32 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 4
33 Kinh tế vi mô 2
34 Kỹ thuật an toàn 2
35 Lịch sử thế giới cổ đại 2
36 Lịch sử văn minh thế giới 3
37 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X 2
38 Lịch sử Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVI đến năm 1858 3
39 Lý luận văn học 1 2
40 Lý thuyết số 2
41 Mạch điện 3
42 Nghề giáo viên mầm non 2
43 Ngôn ngữ lập trình C 4
44 Ngôn ngữ lập trình Pascal 3
45 Ngữ âm tiếng việt 2
46 Nguyên lý - Dụng cụ cắt 3
47 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
48 Nhập môn sử học 2
49 Nhập môn tin học A 3
50 Nhập môn tin học B 3
51 Nhập môn toán cao cấp 2
52 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1(Lớp A, Lớp B, Lớp C) 2
53 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3
54 Pháp luật đại cương 2
55 Quản trị học 2
56 Sinh lý học thực vật 3
57 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học 2
58 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN 2
59 Sức bền vật liệu 1 3
60 Tài chính doanh nghiệp 1 3
61 Tài chính doanh nghiệp 2 2
62 Tâm lý học đại cương(Lớp A, Lớp B, Lớp C) 2
63 Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm 2
64 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 3
65 Thị trường chứng khoán 2
66 Thống kê doanh nghiệp 2
67 Tiếng Anh 1(Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D) 3
68 Tiếng Anh 2(Lớp A, Lớp B) 2
69 Tiếng Anh 3(Lớp A, Lớp B) 2
70 Tiếng Việt thực hành (MN) 2
71 Tiếng Việt thực hành (Tiểu học) 2
72 Tin học đại cương 2
73 Toán cao cấp A1 3
74 Toán cao cấp A2 3
75 Toán cao cấp B1 3
76 Toán cao cấp B2 (Lớp A, Lớp B) 2
77 Toán cao cấp C 3
78 Toán cho Vật lý 2
79 Toán rời rạc 2
80 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lớp A, Lớp B) 2
81 Văn học 1 3
82 Văn học dân gian 2
83 Vật liệu kỹ thuật 2
84 Vật lý đại cương 2
85 Vật lý đại cương 1 (Lớp A, Lớp B) 3
86 Vật lý đại cương 2 2
87 Xác suất thống kê B 2
 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021. 09:20 04/08/2020 [704]


      Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) 07:09 22/06/2020 [673]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1) 07:02 22/06/2020 [672]


      Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020 08:31 08/08/2019 [674]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019 09:07 21/05/2019 [672]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [672]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [672]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [674]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [672]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [673]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [674]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [672]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [717]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [674]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [671]

       Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [673]
       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [672]
       Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [716]
        Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [718]
       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [673]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [716]
       Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [672]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao