Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3465]

 1. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2016


2. Tổng hợp danh mục học liệu bắt buộc tất cả các môn học do các khoa đề xuất, tham mưu cho trường kế hoạch bổ sung những học liệu còn thiếu để phục vụ đào tạo và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục; từ đó, trung tâm rà soát những học liệu bắt buộc nào đã có và chưa có, phân công CBVC tra cứu TVS, nếu TVS không có, đề xuất nhà trường mua (Đ/c Duyên và CBVC Trung tâm).

3. Thu hồi sách lớp đại học DCK12, khoa Kỹ thuật công nghệ, sau khi bảo vệ xong đề án tốt nghiệp (Đ/c Toàn và các Phòng sách liên quan);

4. Thu hồi sách HSSV đã học xong HKI và phục vụ sách HK II (Phụ trách các Phòng sách);

5. Tổng kết công tác đền bù sách năm 2016 (Đ/c My);

6. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản Trung tâm năm 2016 (đ/c Toàn cung cấp các mẫu, các đ/c phụ trách các phòng thực hiện công việc kiểm kê, chú ý tài sản hư hỏng

trả cho trường);

7. Bình xét ABC 6 tháng cuối năm 2016;

8. Phân công đ/c Toàn phụ trách Phòng sách KT - KT trong tháng 12/2016;

9. Đăng kí mua báo quí 1.2017 (đ/c Châu).

10. Công đoàn Tham gia các hoạt động do Công đoàn trường tổ chức;

11. Đoàn thanh niên: Tham gia các hoạt động chào mừng ĐH Đoàn trường lần thứ IV (2016 - 2019) do đoàn trường tổ chức (ĐH trù bị 15/12; ĐH chính thức 17/12/2016)

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1305]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1371]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1314]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1319]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1415]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1453]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1475]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1411]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1576]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1589]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1515]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM