Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1337]

 1.  Xử lý kỹ thuật sách mới mua và Thông báo sách và tài liệu tham khảo, giáo trình mới- phục vụ năm học;

2. Hướng dẫn HSSV kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm.

3. Phối hợp với Phòng công tác HSSV tổ chức nói chuyện về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho một số lớp khóa mới; Phối hợp với TT Hỗ trợ SV giới thiệu kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên phục vụ học tập tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu

4. Triển khai các công việc Hội nghị CBVC đơn vị và tham gia Hội nghị CBVC trường

5. Thông báo Hướng dẫn HSSV khóa mới làm thủ sử dụng Thư viện số

6. Tiếp tục thu hồi sách còn nợ quá thời gian quy định trong CBVC và HSSV. Đối với CBVC đã làm việc với BGH sẽ ký phát hành thông báo; Đối với HSSV sẽ làm thông báo gởi về khoa.

7.Tiếp tục triển khai công tác bàn giao giữa hai Phòng sách Tham khảo và KTKT;

8. Hoàn thành Bài thu hoạch học tập Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1324]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1340]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1473]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1596]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM