Thứ hai, 15/08/2022    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1427]

 1. Xử lý phiếu lấy ý kiến độc giả về chất lượng phục vụ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và thư viện số.


2. Hoàn thiện minh chứng và báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

3. Tham mưu TB yêu cầu HSSV trả sách sau khi thi xong học kỳ II;

4. Tham mưu Hiệu trưởng mua sách và tài liệu tham khảo năm 2016.

5. Đề xuất phương án nâng cấp phần mềm quản lý thư viện, đáp ứng yêu cầu tiêu chí tự đánh giá chất lượng giáo dục.

6. Xây dựng 2 báo cáo kinh nghiệm học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân và đơn vị.

7. Đoàn Thanh niên và Công đoàn phối hợp với Trung tâm sử dụng Phòng internet Trung tâm tổ chức thi trực tuyến Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

8. Công đoàn Trung tâm tham gia thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3331]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1261]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1324]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1271]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1278]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1374]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1410]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1366]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1536]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1549]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1471]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM