Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1034]

 1. Thực hiện các công tác phục vụ bạn đọc học kỳ hè;

2. Tiếp tục phối hợp các đơn vị trong trường thu thập hình ảnh, hiện vật xây dựng phòng truyền thống hướng tới kỷ niệm 10 thành lập trường hạn cuối 27/5.

3. Hướng dẫn thực tập cho 03 HS lớp TTV15

4. Triển khai các hoạt động kiểm định tiêu chí thư viện.

- XD hoàn thiện kế hoạch công tác năm học

- Xử lý nghiệp vụ Bài giảng

- Nhận TL bắt buộc do GV cho mượn

- Phòng học nhóm

- Hoàn thiện các loại sổ sách tại các vị trí công việc

- Tập huấn công tác KĐCLGD: Trả lời các câu hỏi kiểm định; tìm TL trên thư viện số, truy xuất TL trên phần mềm, truy cập internet tại các máy tính trung tâm phục vụ độc giả (trang web mà dowload không tốn tiền, trang web tìm sách để mua...)

5. Phối hợp với các khoa xây dựng tủ sách bộ môn;

6. Báo cáo hoạt động hưởng ứng ngày sách việt Nam năm 2017 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 1381, ngày 5/4/2017 của của Bộ GD - ĐT về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 4.

7. Thực hiện các công việc theo qui định về mua sách phục vụ đào tạo (chủ yếu là TL bắt buộc 09 ngành đại học) .

8. Xây dựng kế hoạch phối hợp, chia sẻ thông tin với Thư viện tổng hợp tỉnh, Thư viện Trường  ĐH Tài chính - Kế toán, Thư viện Trường Cao đẳng  Kỹ nghệ Dung Quốc, Thư viện Trường CĐ nghề Cơ giới, Thư viện Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm.

9. Phối hợp Phòng Khảo thí - ĐBCLGD hoàn thiện báo cáo lấy ý kiến người đọc

10. Đeo bảng tên khi làm việc và yêu cầu HSSV vào thư viện cũng phải có bảng tên.

11. Phân công đ/c My kiêm công tác văn phòng TT; đ/c Lan giúp đ/c My Phòng sách SP1.

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [995]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1224]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1083]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1235]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM