Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1224]

1. Tập hợp danh mục sách các khoa giới thiệu mua phục vụ đào tạo năm 2017.

2. Xây dựng kế hoạch phát động văn hóa đọc và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

3. Đăng kí báo quí 2.2017;

4. Báo cáo BGH về tình hình nợ sách khó đòi trong CBVC và HSSV.

5.Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

6. Tích cực tham gia hoạt động VH-VN-TDTT nhân ngày 8/3 và các hoạt động Tháng Thanh niên.

- Tổ chức gặp mặt 8/3 CBVC Trung tâm.

- Hỗ trợ BCH Đoàn trường tổ chức thi Ánh sáng soi đường (Phòng  Báo, tạp chí, internet; 

7. Báo cáo công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2012 - 2017).

8. Hỗ trợ Phòng QLKH - HTQT; Phòng HC - QT trưng bày các công trình, mô hình, sản phẩm, bằng khen, giấy khen....về công tác nghiên cứu khoa học.

9. Kê giờ HK I (2016 - 2017), chầm nhất 17/3.

10. Làm việc với Hiệu trưởng về đặt báo Quí 2. 2017./.

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [995]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1033]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1083]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1234]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM