Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [996]

 1. Tiếp tục phục vụ mượn, trả sách trong học kỳ hè;

2. Hoàn thành  công tác tham mưu thông báo thu hồi sách các khóa tốt nghiệp năm 2017 ,

3. Tiếp tục thu nhận hình ảnh, hiện vật, mời tư vấn xây dựng mô hình phòng truyền thống của Trường

4. Tập huấn trong đơn vị về công tác kiểm định CLGD, nhất là tiêu chí thư viện

5. Cung cấp sách cho các khoa để xây dựng tủ sách bộ môn (Phụ trách các phòng sách);

6. Xử lý kỹ thuật bài giảng các bộ môn phục vụ học tập của HSSV.

7. Xây dựng danh mục tài liệu bắt buộc còn thiếu trong các ngành đại học và mua sách phục vụ đào tạo.

8. Làm việc với Thư viện tổng hợp tỉnh và  Thư viện các Trường  ĐH, CĐ trong tỉnh liên kết chia sẻ thông tin;

9. Toàn thể CBVC  Trung tâm tham gia tập huấn công tác PCCC (CBVC Trung tâm, sáng ngày 5/6);

10. Bình xét ABC 6 tháng đầu năm 2017.

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1034]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1224]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1083]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1235]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM