Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1473]

 1- Thu sách trong CBVC và HSSV- kết thúc năm học


2- Thực hiện công tác thi HK II của năm học (coi thi, ra đề, chấm thi), thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 (30/6 - 4/7), đã có Danh sách phân công (02 đ/c làm giám sát; 05 đ/c coi thi)

3- Tham mưu mua giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2016.

4- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ phục vụ sách, tài liệu tham khảo cho giảng
viên, HSSV học kỳ hè

5- Tham gia Hội nghị chuyên đề của chi bộ về học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2016 toàn thể CBVC.

6- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi cho thiếu nhi con CBVC Trung tâm

7- Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc về TTTT-TL và thư viện số;

8- Tham gia hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 9.

9- Phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sử dụng Phòng
Internet của Trung tâm để CBVC và HSSV th trực tuyến Tuổi trẻ học tập, làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm (Theo TB Hiệu trưởng)
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1323]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1339]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1596]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM