Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1219]

 1- Thu sách trong CBVC và HSSV- kết thúc năm học


2- Thực hiện công tác thi HK II của năm học (coi thi, ra đề, chấm thi), thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 (30/6 - 4/7), đã có Danh sách phân công (02 đ/c làm giám sát; 05 đ/c coi thi)

3- Tham mưu mua giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2016.

4- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ phục vụ sách, tài liệu tham khảo cho giảng
viên, HSSV học kỳ hè

5- Tham gia Hội nghị chuyên đề của chi bộ về học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2016 toàn thể CBVC.

6- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi cho thiếu nhi con CBVC Trung tâm

7- Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc về TTTT-TL và thư viện số;

8- Tham gia hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 9.

9- Phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sử dụng Phòng
Internet của Trung tâm để CBVC và HSSV th trực tuyến Tuổi trẻ học tập, làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm (Theo TB Hiệu trưởng)
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [1219]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1219]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1218]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1218] Tin mới nhất
 
 DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2020
 Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3828488