Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1340]

 - Thu hồi sách nợ quá hạn trong CBVC (Trung tâm sẽ làm việc BGH về việc ra TB trả sách để xử lý kỹ thuật); trong sinh viên - Phòng sách Tham khảo thông tin cho HSSV theo danh sách;

- Triển khai công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ thư viện tại phòng sách Tham khảo và Kinh tế - Kỹ thuật (đang thực hiện công tác kiểm kê - bàn giao);

- Tham gia báo cáo chuyên đề tuần sinh hoạt Công dân HSSV;

- Sơ kết công tác đền bù sách HK II (2015-2016);

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện công tác mượn - trả sách phục vụ năm học mới (2016 - 2017) các phòng sách; phòng báo, tạp chí, internet, sắp xếp sách báo cũ dành 2 bàn họp cho CBVC đọc báo, tạp chí và truy cập internet trên máy tính cá nhân;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp giới thiệu kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên phục vụ học tập tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu cho Sinh viên năm thứ 2 và SV khóa mới.

- Chuẩn bị nội dung Hội nghị CBVC trung tâm

- Kê khai giờ năm học 2015 - 2016

- Mua sách năm 2016 - sách trong nước và sách tiếng Pháp 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1323]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1473]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1596]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM