Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]

1. Tiếp tục thu hồi sách trong CBGV để xử lý kỹ thuật .


2. Tiếp tục bàn giao phòng sách Sư phạm, phòng nghiệp vụ và phòng Báo, tạp chí (sự chuyển đổi này không ảnh hưởng đến công việc phục vụ bạn đọc của Trung tâm). 

3. Tăng cường kiểm tra chuyên môn Phòng sách Sư phạm, phòng báo, tạp chí-internet, Phòng sách KT - KT.

 4. Báo cáo việc công khai bản kê khai tài sản của Lãnh đạo đơn vị.

5. Gửi dữ liệu sách mới cho các khoa để các khoa giới thiệu cho trung tâm mua sách 2016.

6. Thông báo mua sách năm 2016 gửi cho các đơn vị 

7. Tính giờ thực hiện HK I (2015 - 2016) 

 8. Thực hiện các công việc bảo đảm an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ tết, sau tết đi làm việc đúng giờ giấc như trong thông báo của trường. 

9. Tham gia các hoạt động "Mừng Xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh":

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1323]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1339]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1472]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1430]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1595]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM