Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1084]
1. Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động nhân ngày sách Việt Nam 21/4 do UBND tỉnh tổ chức từ ngày 19/4 đến 21/4 tại nhà Văn hóa lao động tỉnh;

2. Tiến hành các thủ tục mua sách năm 2017

3. Thông báo gửi các đơn vị yêu cầu CBVC và HSSV trả sách nợ quá lâu tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

4. Hỗ trợ BCH Đoàn trường tham gia thi "Ánh sáng soi đường" tại Phòng Báo, tạp chí, internet.

5. Hỗ trợ Phòng QLKH - HTQT; Phòng HC - QT trưng bày các công trình, mô hình, sản phẩm, bằng khen, giấy khen ...về thành tựu công tác nghiên cứu khoa học trong 5 năm (2012 - 2017)

6. Phối hợp các đơn vị trong trường thu thập hình ảnh, hiện vật xây dựng phòng truyền thống hướng tới kỷ niệm 10 thành lập trường (TB 226 ngày 14/2/2017)

7. Hướng dẫn T.Tập cho 03 HS lớp TTV16 (Lên kế hoạch thực tập hàng tuần) 
 
8. Triển khai các hoạt động chuẩn bị kiểm định tiêu chí thư viện.

8.1. Trả lời bộ câu hỏi dành cho nhân viên Thư viện và CBVC trường;

8.2- Sổ theo dõi bạn đọc sử dụng thư viện

8.3- Bảng hướng dẫn tủ để túi của bạn đọc

8.4- Kỹ năng truy xuất tài liệu bắt buộc và tham khảo một môn học;

8.5. Phối hợp với phòng QLKH - HTQT lập danh mục Tạp chí KH & CN của trường;

8.6. Chuyển Tạp chí KH & CN của trường từ KLF lên trung tâm

8.7. Sắp xếp các hợp đồng mua TL và danh mục mua TL hàng năm

8.8. XD 2 sổ góp ý cho thư viện;

8.9. Thiết lập facebook Trung tâm.

8.10. Đề nghị cải tiến phần mềm QLTV

8.11. TT xây dựng liên kết, chia sẽ thông tin với TVTH tỉnh, TV ĐH TCKT, CĐ kỹ nghệ Dung Quốc, CĐ nghề Cơ giới, CĐ Đặng Thùy Trâm

8.12. Tham mưu cho trường chỉ đạo các khoa XD tủ sách Bộ môn và gắn kết với TT;

8.13. Nhà trường qui định từng học kỳ GV bộ môn phải đến TT để tìm TL và trao đổi với TT về nguồn TL bộ môn

8.14- Đề nghị trường cập nhật tài liệu trong đề cương môn học;

9. Tham gia văn nghệ do Công đoàn trường tổ chức

10. Tổng hợp khảo sát bạn đọc thư viện
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [996]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1034]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1224]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1235]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM