Thứ năm, 29/06/2017    
Tìm kiếm:    
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
     Lịch công tác tuần 15/5 - 21/5/2017 07:49 05/08/2014 [2726]
Thứ /ngày Sáng Chiều Ghi chú

Thứ 2

15/5

 

- Coi thi: My, Lan

 

- Coi thi: My, Loan

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thứ 3

16/5

 

- Coi thi: An

  

  - Coi thi: Loan

Thứ 4

17/5

- Coi thi: Loan

 - Coi thi: An, Lan

Thứ 5

18/5

- Đoàn Thanh tra Quản lý, sử dụng tài sản làm việc với Trung tâm - cả ngày (Đ/c Lượng, Duyên, My)

 - Hoạt động bình thường

Thứ 6

19/5

- 9g giờ Họp triển khai đánh giá ngoài (Đ/c Lượng, Duyên)

 

- Hoạt động bình thường

 

Thứ 7

20/5 

 

- 7g30 giờ Họp triển khai đánh giá ngoài (Đ/c Lượng,

 
Duyên)

 

 

CN

21/5

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM