Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
     Lịch công tác tuần 24/4 - 30/4/2017 07:49 05/08/2014 [2539]
Thứ /ngày Sáng Chiều Ghi chú

Thứ 2

24/4

 

- Hoạt động bình thường

 

- họp Chi ủy

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thứ 3

25/4

 

- Hoạt động bình thường

  

  - Hoạt động bình thường

Thứ 4

26/4

- Hoạt động bình thường

 - Hoạt động bình thường

Thứ 5

27/4

- Hoạt động bình thường

 - Hoạt động bình thường

Thứ 6

28/4

- Hoạt động bình thường

 

- Hoạt động bình thường

 

Thứ 7

29/4

 

 

 

 

CN

30/4

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM