Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]

 1. Xử lý và đưa vào phục vụ đào tạo sách và tài liệu tham khảo mới bổ sung;

2. Thông báo gửi các khoa các lớp về việc HSSV nợ sách quá hạn;

3. Phối hợp Phòng Công tác HSSV bổ sung thông tin về thẻ thư viện (thẻ đa năng HSSV) vào phần mềm quản lý thư viện;

4. Phối hợp Phòng HC- QT (Tổ quản trị mạng) để bổ sung một số tính năng về phần mềm quản lý thư viện;

5. Tham gia các hoạt động 20/10 do Công đoàn tổ chức.

6.  Làm việc với Đoàn TN về KH hướng dẫn HSSV khóa mới kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm và quản bá TVS

7. Làm việc với Phòng CT HSSV về DS HSSV khóa mới gửi cho TT làm thủ tục mở tài khoản TVS).

8. Dự Lễ khai giảng, (đ/c Lượng, Duyên dự, các đ/c khác vì trực tiếp giải quyết công việc nên vẫn làm việc bình thường)

9. Triển khai TB của Trường về trách nhiệm người đứng đầu (15 giờ, ngày 12/10)

10. Triển khai công tác tự đánh giá CLGD (Thống kê lượng sách phục vụ CBGV, HSSV từ 2010; GT từng ngành đào tạo; T/c góp ý bản tự đánh giá CLGD )

11. Bàn giao phòng sách KT - KT cho đ/c Toàn; đ/c Loan nghỉ sinh (17/10/2016 - 17/3/2017)

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1323]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1339]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1472]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1430]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1595]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1608]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM