Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1596]

 1. - Phối hợp với Hội Sinh viên triển khai các hoạt động về VH đọc trong HSSV; trước mắt trưng bày Báo Xuân 2016 (29/2 - 26/3) 

2. Gửi dữ liệu sách mới cho các khoa để các khoa giới thiệu cho trung tâm mua sách phục vụ dạy - học.

3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu thông báo mua sách năm 2016 gửi các đơn vị.

4. Báo cáo BGH về tình hình trả sách của CBVC và Tham mưu cho Ban Giám hiệu thông báo tiếp tục thu hồi sách trong CBVC.

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)

 6. Tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các hoạt động VH-VN-TDTT nhân ngày 8/3 và các hoạt động Tháng Thanh niên;

7. Bàn giao phòng sách SP giữa đ/c Toàn cho đ/c An.

8. Giữ vững nền nếp làm việc, ứng xử văn hóa, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong đơn vị.

9.  XD Kế hoạch lấy ý kiến độc giả NH 2015 - 2016

10. Triển khai nâng cấp phần mềm QLTV 4.0
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1323]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1339]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1472]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM