Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    
 GIỚI THIỆU
     GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU 14:08 28/03/2011 [669]

        

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG  

 

1. Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
                        Center of Information and Learning resource

2. Cơ cấu - nhân sự         

            Trung tâm hiện có 03 nhân sự có trình độ đại học trở lên, được cơ cấu gồm 01 Phó Giám đốc phụ trách chung, 02 nhân viên.

* ThS. Phan Ý Nhi - Phó giám đốc phụ trách

 

        

             ThS. Đinh Thị Quỳnh Duyên            CN. Trần Hoàng Nhật
                         Nhân viên                                     Nhân viên

3. Chức năng nhiệm vụ 

                Trung tâm Thông tin - Tư liệu trường ĐH Phạm Văn Đồng có chức năng thông tin và thư viện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.Trung tâm thông tin phục vụ đào tạo phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

                - Tham mưu cho hiệu trưởng về quy trình tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện.

            - Thu thập, bổ sung, phân tích, xử lý tài liệu và tin. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.

            - Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; tổ chức cho toàn thể bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin, tài liệu của trung tâm và các nguồn bên ngoài.

            - Nghiên cứu khoa học thông tin tư liệu, thư viện góp  phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành, ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lý và phục vụ thông tin thư viện.

            - Trang bị kiến thức về hình thức cấu trúc cung cấp tin, phương pháp tra cứu, tìm kiếm và sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên học sinh

            - Tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trung tâm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao 

            - Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm, các luận án khoa học Tiến sĩ, Thạc sĩ, các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong trường thực hiện.

            - Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được hiệu trưởng giao

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

4. Nguồn lực thông tin

  Vốn tài liệu hiện nay của Trung tâm là 171.189 bản sách, 17.336 đầu sách, 25 tên báo, tạp chí và thư viện số. Trong đó:

Phòng sách sư phạm: Vốn tài liệu hiện có: 102.475 cuốn, 1487 đầu sách

Phòng sách Kinh tế- Kỹ thuật: Vốn tài liệu hiện có: 34.387 cuốn, 2.897 đầu sách

Phòng mượn sách tham khảo: Vốn tài liệu hiện có: 34.327 cuốn, 12.952 đầu sách  

Phòng đọc sách, báo, tạp chí

3. Định hướng phát triển

            - Xây dưng một Trung tâm Thông tin Thư viện theo mô hình tiên tiến và hiện đại phục vụ cho việc nâng cao chất lượng Đào tạo và NCKH của nhà trường

            - Từng bước chuyển đổi phương thức phục vụ từ hình thức theo yêu cầu (kho đóng) sang hình thức phục vụ tự chọn (kho mở), tăng hiệu qủa sử dụng của tài liệu lên gấp nhiều lần so với trước đây

            - Hình thành một đầu mối lưu trữ và xử lý thông tin tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý nguồn tài nguyên của nhà trường.

             - Hình thành một Trung tâm học tập, tự đào tạo cho sinh viên và các hệ đào tạo khác

            - Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ. Khai thác, trao đổi và sử dụng nguồn lực thông tin của Thư viện các trường đại học trong nước.  

 

 

  

 

 


 Tin mới nhất
 
 DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2020
 Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3828488