Thứ hai, 15/08/2022    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1471]

 1. Phối hợp với Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch phát động văn hóa đọc trong HSSV (công tác tháng 12 chuyển sang)

2. Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện ở Phòng sách KT - KT (đ/c Loan) và tiếp tục xây dựng kho dữ liệu sách tại phòng sách Sư phạm (đ/c Châu, Lan).

3. Tiếp tục thu hồi sách trong CBGV để xử lý kỹ thuật (đ/c Châu) 

4. Thu hồi sách đối với SV đại học ngành KTCN khóa 11 (đ/c Loan)

5. Báo cáo Lãnh đạo trường về chuyển đổi vị trí công tác của 3 đ/c (Châu, My và Lan). Bàn giao vị trí công tác của 3 đ/c trên, bắt đầu từ ngày 11/1. (Riêng công việc của đ/c Lan, bàn giao cho đ/c Duyên) - Công tác chuyển đổi vị trí công tác sẽ được tiến hành định kỳ, thường xuyên  với các CBVC còn lại.

6. Thông báo danh mục sách mới mua năm 2015 (trên web Trg và TT -Đ/c  Lan)

7. Làm việc lãnh đạo khoa Cơ bản và Tổ Lý về giáo trình cho ngành SP lý bậc đại học (Đ/c Lượng - Duyên)

8. Chuẩn bị dữ liệu sách mới 2016 cho các khoa (Đ/c Lượng, Duyên, Toàn).

9. Công khai bản kê khai tài sản Lãnh đạo đơn vị (Đ/c Toàn ghi nhận phản hồi)

10. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại trung tâm (CBVC Trung tâm)).

11. Báo cáo đăng ký các loại VP phẩm cho tài liệu lưu trữ cho phòng Hành chính và triển khai công tác thu thập tài liệu lưu trữ gửi cho trường, theo mục hồ sơ 205; 206 và  207 (01/2017).

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3331]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1261]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1324]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1271]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1278]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1374]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1410]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1426]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1365]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1535]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1548]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM