Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 09:16 16/11/2016 [1324]

 1. Tiếp tục hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV khóa 15 và 16.


2. Thu hồi và xử lý kỹ thuật sách trong CBVC và HSSV mượn quá hạn; trong đó có lớp DCK11, khoa KTCN, chuẩn bị tốt nghiệp, Xử lý và đưa vào lưu thông sách tiếng pháp.

3. Triển khai việc chỉnh sửa bổ sung một số tính năng về phần mềm quản lý thư viện (Phối hợp Phòng HC- QT);

4. Phối hợp với các khoa đề xuất danh mục học liệu bắt buộc hiện còn thiếu của từng bộ môn (sách in hoặc sách điện tử) để mua phục vụ đào tạo và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục. Thống kê tỷ lệ CBGV, HSSV mượn, trả sách từ 2010 đến 2015.

5. Tiếp tục phối hợp Phòng Công tác HSSV về việc bổ sung thông tin về thẻ thư viện (thẻ đa năng HSSV) - giữa tháng 11

6. Tổ chức 20/11 tại Trung tâm và tham gia các hoạt động Kỉ niệm 20/11

7. Quán triệt nội dung QĐ về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu;

8. Công đoàn triển khai cuộc thi tìm hiểu luật HN và GĐ (17/11 nộp bài);

9. Coi thi HK I (12 buổi coi thi, chia đều cho 4 CBVC - lich đã mail cho từng CB coi thi).
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 14:49 12/12/2016 [3541]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 09:24 11/10/2016 [1393]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 09:22 11/10/2016 [1336]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016 09:22 11/10/2016 [1340]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [1434]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [1473]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 14:56 09/06/2016 [1495]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [1431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 09:15 17/03/2016 [1596]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [1609]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 09:08 17/03/2016 [1534]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM