Chủ nhật, 30/04/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 2278/TB-ĐHPVĐ ngày 05/12/2016: V/v thực hiện các nội dung liên quan đến học lại, học cải thiện điểm của sinh viên
 Thông báo v/v tuyển sinh Liên thông chính quy ngành Công nghệ thông tin (từ Cao đẳng lên Đại học) và Kế toán (từ Trung cấp lên Cao đẳng) kỳ thi ngày 26/11/2016
 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN CHUNG
     Cập nhật đề cương chi tiết các học phần môn chung 08:47 27/11/2015 [1186]
  
     Thực hiện theo thông báo số 1825/TB-ĐHPVĐ ngày 23/11/2015, đề nghị các khoa tải và cập nhật vào chương trình đào tạo đề cương chi tiết các học phần môn chung phù hợp với chương trình do khoa quản lý

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa Lý luận chính trị:

1. Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Logic học

4. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (HP1)

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 2)

6. Pháp luật kinh tế

7. Pháp luật đại cương

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần GDTC:

Bậc đại học

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Bậc cao đẳng

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc đại học

2. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc cao đẳng


 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa CNTT:

1. Tin học đại cương (Phiên bản trước)

2. Tin học đại cương (Thầy PVTrung đề nghị điều chỉnh sữa đổi theo phiên bản này)

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa SPXH:

1. Tâm lý học 1 

2. Tâm lý học 2

3. Giáo dục học 1

4. Giáo dục học 2 

5. Tâm lý học đại cương 

6. Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP 

7. Giáo dục học đại cương 

8. Hoạt động dạy học ở THCS 

9. Hoạt động giáo dục ở THCS

10. Quản lý HCNN và QLN GD&ĐT

        10.1 Bậc đại học sư phạm

        10.2 Bậc cao đẳng Sư phạm(Ngoại trừ Mầm non, Tiểu học)

        10.3 Bậc cao đẳng Tiểu học

        10.4 Bậc cao đẳng Mầm non

11. Công tác đội TNTP HCM 

 

Các học phần bổ sung (Ngoài thông báo):

- Đề cương chi tiết học phần Môi trường và con người

- Toán cao cấp B2

- Giải tích(Đại học Công nghệ thông tin)

- Đại số (Đại học Công nghệ thông tin)

- Giải tích 1 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Giải tích 2 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Đại số (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Xác suất thống kê B

- Toán cao cấp B1

- Toán cao cấp C

- Toán Kinh tế (Bậc Cao đẳng)

- Lí luận dạy học ở TH và KTĐG kết quả giáo dục ở TH

- Lí luận giáo dục Tiểu học

- Những VĐC của giáo dục học Tiểu học

- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Tiểu học

 


 Tin mới nhất
 
 Chương trình ôn tập tốt nghiệp năm 2017 (dành cho các lớp TCCN khóa 15)
 Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn về việc quy định làm đồ án / khoá luận tốt nghiệp của sinh viên theo học chế tín chỉ
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Chương trình ôn tập tốt nghiệp năm 2017 (dành cho các lớp TCCN khóa 15)
 Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn về việc quy định làm đồ án / khoá luận tốt nghiệp của sinh viên theo học chế tín chỉ
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao