Thứ năm, 30/06/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023 15:03 23/05/2022 [446]

 Danh sách sinh viên đã đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về kế hoạch tổ chức dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 10:21 25/04/2022 [351]


      Về việc khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về Triết lý giáo dục của Trường. 09:48 23/02/2022 [369]


      Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022 10:42 09/12/2021 [885]


      Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022 10:37 09/12/2021 [813]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 1 năm học 2021-2022 10:51 08/11/2021 [346]


      Thông báo kết quả các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20 09:22 27/07/2021 [919]


      Danh sách sinh viên đăng ký HP (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:23 07/07/2021 [1109]


      Thông báo danh sách các học phần sinh viên đăng ký (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:15 07/07/2021 [778]


      Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021 09:41 15/06/2021 [816]


      Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20 09:46 09/03/2021 [937]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 08:10 18/12/2020 [1280]


      Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 2 năm học 2020-2021 14:58 30/11/2020 [786]


      Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020. 08:38 28/07/2020 [1069]


      Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021 10:16 23/07/2020 [1027]


      Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến. 15:50 27/03/2020 [1694]

       Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU 08:31 27/03/2020 [980]
       Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020 08:51 06/01/2020 [709]
       Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020. 09:48 19/11/2019 [1066]
       Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 09:14 01/11/2019 [1270]
       Thông báo rà soát HSSV vượt thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tính đến thời điểm HK II, năm học 2018-2019 08:35 23/09/2019 [675]
       Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17 09:35 06/08/2019 [890]
       Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019 07:54 10/07/2019 [1216]
       Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 14:51 05/07/2019 [658]
       Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019 15:54 21/05/2019 [1086]
       Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019 09:48 11/04/2019 [857]
       Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019 14:04 21/03/2019 [899]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022)
 Quy chế Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ trường ĐH Pham Văn Đồng
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022)
 Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022)
 Quy chế Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ trường ĐH Pham Văn Đồng
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022)
 Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao