Thứ ba, 28/09/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [1107]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 1483/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý 09:17 11/05/2018 [4122]


      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [3019]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [1057]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [1168]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [1221]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [960]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [1157]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [847]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [769]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [635]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [634]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [716]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [650]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [744]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [942]

       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [677]
       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [683]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [847]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [824]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [884]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [974]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [632]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [861]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [888]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [1096]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3924]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu lớp Quản lý giáo dục đợt 1, năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 9-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 8-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 7-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/9/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 6-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 5-Năm học 2021-2022 (từ ngày 30/8/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 4-Năm học 2021-2022 (từ ngày 23/8/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 3-Năm học 2021-2022 (từ ngày 16/8/2021)
 Danh mục biểu mẫu đào tạo liên thông năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần2-Năm học 2021-2022 (từ ngày 09/8/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu lớp Quản lý giáo dục đợt 1, năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 9-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 8-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 7-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/9/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 6-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/9/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 5-Năm học 2021-2022 (từ ngày 30/8/2021)
  Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 4-Năm học 2021-2022 (từ ngày 23/8/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 3-Năm học 2021-2022 (từ ngày 16/8/2021)
 Danh mục biểu mẫu đào tạo liên thông năm 2021
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần2-Năm học 2021-2022 (từ ngày 09/8/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao