Thứ hai, 23/10/2017    
Tìm kiếm:    

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX 10:36 11/10/2011 [3356]
  
     CĐBP TTĐTX

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TTĐTX

                   1. Phạm Đình Chinh                      - UVBCHCĐ - Chủ tịch CĐBP 

                   2. Trương Thanh Vũ                       - PCT

                   3. Nguyễn Thị Thu Hường             - UV


                      Tổng cộng 08 Đoàn viên công đoàn

 


 Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn