Thứ năm, 27/06/2019    
Tìm kiếm:    

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX - Ngoại Ngữ - Tin hoc 10:36 11/10/2011 [4014]

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TTĐTX

                   1. Trương Thanh Vũ                       - UVBCHCĐ - Chủ tịch CĐBP 

                   2. Nguyễn Thị Mỹ Phương             - Phó chủ tịch 

                   3. Đặng Thị Xuân Phương            - UV


                      Tổng cộng 09 Đoàn viên công đoàn

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn