Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 BIỂU MẪU CHUNG
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên (mới) 09:48 24/03/2023 [481]

 Tải mẫu đơn

 
Các tin khác liên quan :

      Hồ sơ tuyển sinh đại học liên thông 09:37 29/06/2023 [481]


      Đơn đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 09:52 24/03/2023 [477]


      Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng tổng hợp 15:19 08/09/2021 [474] Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn