Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VB2
     Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn 16:50 30/03/2022 [833]

Xem lịch

 


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn