Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học 15:07 05/07/2017 [3795]

Trương Vạn Trình

Trương Quang Trí

Phạm Đình Chinh

Lê Văn Phúc

Nguyễn Thị Mỹ Phương

 
Các tin khác liên quan :

      Lý lịch khoa học 15:04 05/07/2017 [762] Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn