Thứ năm, 05/10/2023    
Tìm kiếm:    
 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học 15:07 05/07/2017 [531]

Trương Vạn Trình

Trương Quang Trí

Phạm Đình Chinh

Lê Văn Phúc

Nguyễn Thị Mỹ Phương

 
Các tin khác liên quan :

      Lý lịch khoa học 15:04 05/07/2017 [530]



 Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn