Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại 16:31 13/07/2011 [519]

 

TT
Họ và tên
Điện thoại
Email
Di động
Cơ quan
 1
Trương vạn Trình
 0905527522 3.822907  tvtrinh@pdu.edu.vn
 2 Nguyễn Ngọc Thiện  0914158808  3.835031  nnthien@pdu.edu.vn
 3  Nguyễn Thị Mỹ Phương  0937505567  3.835031  ntmphuong@pdu.edu.vn
4  Trương Thị Thu Hường  0946792576  3.835031  ttthuong@pdu.edu.vn

 

 


 Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn