Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại 16:31 13/07/2011 [7297]

 

 
Điện thoại : 055.829357 – 055.822907 –055. 816906 – 055.821648
E.mail :
dttx@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 986 – Quang Trung – TP Quảng Ngãi
  
TT
Họ và tên
Điện thoại
Email
Di động
Cơ quan
 1
Trương vạn Trình
 0905527522 3.822907  tvtrinh@pdu.edu.vn
2 Trương Quang Trí 0905370462 3.822907 tqtri@pdu.edu.vn
3
Phạm Đình Chinh
 0932539347 3.816906  pdchinh@pdu.edu.vn
 4
Lê Văn Phúc
 0985011007  3.816906  lvphuc@pdu.edu.vn
 5  Trương Thanh Vũ  0978069619  3.816908  ttvu@pdu.edu.vn
 6  Nguyễn Thị Mỹ Phương  0937505567  3.835031  ntmphuong@pdu.edu.vn
7  Nguyễn Thị Hường  0914219178  3.835031  ntthuong@pdu.edu.vn

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn