Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 PHÒNG HỌC- PHÒNG THI
     BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, KHAI GIẢNG 10/8/2023 14:39 07/08/2023 [479]

 xem

 
Các tin khác liên quan :

      PHÂN PHÒNG NGÀY 14/7/2023 08:30 14/07/2023 [474]


      PHÂN PHÒNG NGÀY 30/6/2023 14:27 30/06/2023 [474] Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn