Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     Chức năng nhiệm vụ

 BAN GIÁM ĐỐC
     Cơ cấu tổ chức

 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX - Ngoại Ngữ - Tin hoc

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học
     ______Lý lịch khoa học


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn