Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ 10:59 05/05/2011 [448]

 

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác liên kết đào tạo; bồi dưỡng ngắn hạn; Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng liên thông, văn bằng 2 các ngành do nhà trường chủ trì đào tạo.

2. Nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch liên kết đào tạo hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Phối hợp với các trường đối tác thực hiện việc liên kết tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp đại học theo kế hoạch;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường thực hiện tuyển sinh các lớp đại học, cao đẳng liên thông do Trường chủ trì đào tạo;

d) Quản lý công tác giảng dạy và học tập, bố trí phòng học các lớp học tại trung tâm theo kế hoạch của các đơn vị liên kết;

đ) Giải quyết các vấn đề có liên quan đến người học tại trung tâm;

e) Chiêu sinh và tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo giữa nhà trường và các đơn vị đối tác;

h) Xây dựng các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực quản lý;

i) Bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.

 


 Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn