Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     Chức năng nhiệm vụ 10:59 05/05/2011 [6003]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng:

      Trung tâm Đào tạo Thường xuyên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác liên kết đào tạo Đại học, các lớp đại học liên thông, văn bằng 2 do nhà trường chủ trì đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

  2. Nhiệm vụ:

   - Tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch liên kết đào tạo hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

   - Phối hợp với các Trường đối tác thực hiện việc liên kết tuyển sinh các lớp đại học theo kế hoạch.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường thực hiện tuyển sinh các lớp đại học liên thông, bồi dưỡng ngắn hạn do nhà trường chủ trì đào tạo.

   - Quản lý công tác giảng dạy và học tập, bố trí phòng học các lớp học tại trung tâm theo kế hoạch của các đơn vị liên kết và của nhà trường.

   - Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đén học sinh - sinh viên học tại trung tâm.

   - Chiêu sinh và tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo giữa nhà trường và các đơn vị đối tác.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn