Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 BAN GIÁM ĐỐC
     Cơ cấu tổ chức 09:30 19/08/2013 [5573]

BAN GIÁM ĐỐC:

 1) ThS. TRƯƠNG VẠN TRÌNH           - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

            - Điện thoại: 0255.3822907     

            - E-mail: tvtrinh@pdu.edu.vn

 


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn