Thứ ba, 30/05/2017    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    

 

         TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
     Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
     Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo danh sách không được dự thi tốt nghiệp lớp 35K4.1,2 - QN
     Thông báo kế hoach thi tốt nghiệp lớp 35K4.1,2 - QN
     Thông báo tổ chức thi Tốt nghiệp khóa chinh qui & VLVH đợt 1 2017 lớp TDTT HCM
     Thông báo học phí học kỳ 2 năm 2016-2017 lớp Luật khóa 2014 VLVH
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐH VLVH TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 2016-2017

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
     Kế hoạch giảng dạy các lớp SP Mầm non, Tiểu học liên kết Đại học SP Đà Nãng năm học 2017
     Kế hoạch giảng dạy các lớp Âm nhac Huế TC- K1 CD-K3 năm 2016-2017
     Kế hoạch giảng dạy các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn 01/6 đến 10/8 năm 2016-2017
     Lịch giảng dạy HK II năm học 2016-2017 lớp TY50 Thú Y
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ II 2016-2017 ngành QLĐĐ Lớp QLĐ48 - NL Huế
     Lich học HKII 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng

 LỊCH TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 26/05 đến ngày 31/05 năm 2017

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH
     Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
     Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 KẾT QUẢ TỐT NGHIÊP
     Bảng điểm tốt nghiệp lớp Toán H25, Sinh H25, Địa H25 năm 2017
     Bảng điểm Tốt nghiệp Lần 2 lớp liên kết SP TDTT TP HCM năm 2017

 KẾT QUẢ HỌC TẬP
     Bảng điểm Tổng hợp khóa học lớp 35K4.2 (Kinh tế phát triển)
     Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng
     Bảng điểm thi học kỳ I năm 2016-2017 lớp DAL16
     Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lich thi HKII 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng
     Lich thi HKII 2016-2017 lớp DALV16 (SP Tiếng Anh)
     Lich thi Lần 2 HKI 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng
     Lich thi HKI 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng

 HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG VÀ BẾ GIẢNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA
     Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học VLVH lớp SP Toán, SP Sinh, SP Địa H25 - ĐH Qui Nhơn
     Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghệp đại học bằng hai ngành Tiếng Anh hệ VLVH 2010-2012
     Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học Lớp K44KT, QT Bằng 2-Quảng Ngãi


 Thông báo
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn