Chủ nhật, 02/04/2023    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
     Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Thông báo chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông- Bồi dưỡng ngắn hạn 2023
     Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 LỊCH HỌC -THI
     KẾ HOẠCH HỌC LỚP MẦM NON K30 - ĐH QUI NHƠN
     Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
     Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
     KHHT lớp GDTC NDD71- HK2
     KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
     ĐH Giáo dục Thể chất - ĐHSP Hà Nội

 PHÒNG HỌC- PHÒNG THI
     PHÂN PHÒNG HỌC NGÀY 10/3/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 6/1/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 24/2/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 3/3/2023

 KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG- QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN
     Quyết định công nhận danh sách học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Tiếng Anh, bậc Tiểu học

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 BIỂU MẪU CHUNG
     Đơn đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng tổng hợp


 Thông báo
 
 KẾ HOẠCH HỌC LỚP MẦM NON K30 - ĐH QUI NHƠN
 PHÂN PHÒNG HỌC NGÀY 10/3/2023
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 PHÂN PHÒNG NGÀY 6/1/2023
 PHÂN PHÒNG NGÀY 24/2/2023
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông- Bồi dưỡng ngắn hạn 2023
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn