Thứ bảy, 04/02/2023    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2- NĂM 2022
     Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP HÓA, SINH, SỬ theo Nghị định 71 (Lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn)
     Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP ÂM NHẠC, GDCD theo Nghị định 71
     Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐH GIÁO DỤC THỂ CHẤT theo Nghị định 71

 KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG- QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN
     Quyết định công nhận danh sách học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Tiếng Anh, bậc Tiểu học

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VB2

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
     PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
     PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
     PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022
     Phòng học tuần từ 23/12/2022
     Phòng học tuần 17-22/10/2022

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 BIỂU MẪU CHUNG
     Mẫu đơn đăng ký


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn