Thứ bảy, 24/02/2024    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Thông báo chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023

 PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC, PHÒNG THI
     PHÒNG HỌC NGÀY 24/02/2024
     PHÒNG HỌC NGÀY 26/1/2023
     PHÒNG HỌC NGÀY 19/01/2024
     PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CDNG GIÁO VIÊN NĂM 2023 (THNAGS 2/12/2023)

 LỊCH HỌC -THI
     Lịch thi lớp nâng hạng bổ sung chuyên đề 7 và 8 năm 2023
     BÁO GIẢNG LỚP NÂNG HẠNG - BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT CHUYÊN ĐỀ 7,8 NĂM 2023
     KẾ HOẠCH HỌC KÌ 3 LỚP TIỂU HỌC A, B KHÓA 32
     Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32

 DANH SÁCH HỌC VIÊN
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 diện tự do các bậc Tiểu học, THCS, Mầm Non
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng III lớp 2
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng II lớp 1
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng III lớp 2
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng II lớp 1
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 4
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 3
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng II lớp 2
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Tiểu học hạng II
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 năm 2023 bậc THPT hạng II

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     QD công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên ngành GDTT hình thức vừa làm vừa học năm 2023

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 BIỂU MẪU CHUNG
     Mẫu đề thi/kiem tra nâng hạng
     Hồ sơ tuyển sinh đại học liên thông
     Đơn đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên (mới)
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng tổng hợp


 Thông báo
 
 PHÒNG HỌC NGÀY 26/1/2023
 PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CDNG GIÁO VIÊN NĂM 2023 (THNAGS 2/12/2023)
 BÁO GIẢNG LỚP NÂNG HẠNG - BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT CHUYÊN ĐỀ 7,8 NĂM 2023
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 diện tự do các bậc Tiểu học, THCS, Mầm Non
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng III lớp 2
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng II lớp 1
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng III lớp 2
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng II lớp 1
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 4
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 3

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn