Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17 15:23 04/01/2018 [2649]

Sau khi nhập điểm thành phần, Quý thầy, cô gởi bảng điểm vê địa chỉ Email: dttdttx@pdu.edu.vn

 Lớp DALV17

Lớp DNLV17

 


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn