Thứ hai, 11/12/2017    
Tìm kiếm:    

             TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lich thi HKI 2017-2018 các lớp 36K19-QN, 38K19-QN, 40K19-QN, 40K27-QN, B15K19.3-QN, H16K6.1-QN, H16K6.2-QN
     ______Lich thi HKII 2016-2017 các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN 26


 Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo lich thi và ôn thi tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BÀNG 2 HỆ CHÍNH QUI
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn