Thứ tư, 28/06/2017    
Tìm kiếm:    

 

         TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX


 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐH VLVH TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀO TẠO
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường Đại học Phạm Văn Đồng
     ______Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 2016-2017

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp 17LTĐMN.QNG1,2 SP Mầm non liên kết ĐHSP Đà Nãng năm học 2017
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp SP Mầm non, Tiểu học liên kết Đại học SP Đà Nãng năm học 2017
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp Âm nhac Huế TC- K1 CD-K3 năm 2016-2017
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn 01/6 đến 10/8 năm 2016-2017
     ______Lịch giảng dạy HK II năm học 2016-2017 lớp TY50 Thú Y
     ______Kế hoach giảng dạy Học kỳ II 2016-2017 ngành QLĐĐ Lớp QLĐ48 - NL Huế
     ______Lich học HKII 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng
     ______Lịch học lớp Báo chí K2016-ĐH-VLVH-Quảng Ngãi


 Thông báo
 
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn