Thứ bảy, 24/02/2018    
Tìm kiếm:    


 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 Lớp DAHV17 (Ngôn ngữ Anh), DNLV17 (SP Ngữ Văn)
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp Ngữ Văn DNLV17 áp dung 22/01/2018 dến 25/02/2018
     ______Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 HK 2 (có thay đổi) năm 2017-2018

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾ ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018
     ______Kế hoạch giảng dạy HK 2 lớp Luật K2014 năm học 2017-2018
     ______Điều chỉnh lich thi HK II lớp QT24.1PVD và HK VI lớp QT22.1PVD năm 2017
     ______Lịch hoc và thi HK 2 lớp QT24.1PVD và HK 6 lớp QT22.1PVD năm 2017


 Thông báo
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn