Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    

 LỊCH HỌC -THI
     LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THPT - KHAI GIẢNG 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THCS - LỚP 01- KHAI GIẢNG 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THCS-LỚP 02- KHAI GIẢNG 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC-LỚP 01 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC-LỚP 02 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN MẦM NON LỚP 01 10/8/2023
     ______LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN MẦM NON LỚP 02 10/8/2023
     ______KẾ HOẠCH HỌC KÌ 3 LỚP TIỂU HỌC A, B KHÓA 32


 Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn