Thứ ba, 21/03/2023    
Tìm kiếm:    
 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023 09:35 06/01/2023 [134]

ĐTTX
 
Các tin khác liên quan :

      Phòng học tuần từ 3/3/2023 14:58 06/03/2023 [22] Thông báo
 
 Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
 KẾ HOẠCH HỌC LỚP MẦM NON K30 - ĐH QUI NHƠN
 PHÂN PHÒNG HỌC NGÀY 10/3/2023
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 PHÂN PHÒNG NGÀY 6/1/2023
 PHÂN PHÒNG NGÀY 24/2/2023
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông- Bồi dưỡng ngắn hạn 2023
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn