Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
     ______TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2- NĂM 2022
     ______Danh sách học viên chưa nộp hồ sơ dự tuyển các lớp nâng chuẩn theo NDD71 (các ngành: GDTC, Hóa, Sinh, Sử, Âm nhạc, Mỹ thuật)
     ______Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP MỸ THUẬT theo Nghị định 71
     ______Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP HÓA, SINH, SỬ theo Nghị định 71 (Lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn)
     ______Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP ÂM NHẠC, GDCD theo Nghị định 71
     ______Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐH GIÁO DỤC THỂ CHẤT theo Nghị định 71


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn