Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học 1-4-2022 16:31 30/03/2022 [184]

 Chọn xem

 


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn