Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐH GIÁO DỤC THỂ CHẤT theo Nghị định 71 15:00 15/02/2022 [521]

Xem nội dung thông báo

- Mẫu phiếu tuyển sinh

- Mẫu đơn xin dự tuyển

 
Các tin khác liên quan :

      TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2- NĂM 2022 15:38 06/04/2022 [2223]


      Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP HÓA, SINH, SỬ theo Nghị định 71 (Lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn) 16:34 17/02/2022 [783]


      Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp ĐHSP ÂM NHẠC, GDCD theo Nghị định 71 10:30 16/02/2022 [594] Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn