Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    
 DANH SÁCH HỌC VIÊN
     Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 4 10:23 23/11/2023 [1220]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 diện tự do các bậc Tiểu học, THCS, Mầm Non 10:29 23/11/2023 [1226]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng III lớp 2 10:27 23/11/2023 [1219]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng II lớp 1 10:26 23/11/2023 [1220]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng III lớp 2 10:25 23/11/2023 [1219]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng II lớp 1 10:24 23/11/2023 [1219]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 3 10:22 23/11/2023 [1220]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng II lớp 2 10:21 23/11/2023 [1219]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Tiểu học hạng II 10:19 23/11/2023 [1219]


      Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 năm 2023 bậc THPT hạng II 10:17 23/11/2023 [1221] Thông báo
 
 PHÒNG HỌC NGÀY 26/1/2023
 PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CDNG GIÁO VIÊN NĂM 2023 (THNAGS 2/12/2023)
 BÁO GIẢNG LỚP NÂNG HẠNG - BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT CHUYÊN ĐỀ 7,8 NĂM 2023
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 diện tự do các bậc Tiểu học, THCS, Mầm Non
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng III lớp 2
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc Mầm Non hạng II lớp 1
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng III lớp 2
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc THCS hạng II lớp 1
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 4
 Danh sách học viên bồi dưỡng chuyên đề 7, 8 bậc tiểu học hạng III lớp 3

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn