Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    
 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022 08:59 02/12/2022 [106]

 
Các tin khác liên quan :

      Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022 09:35 06/01/2023 [83]


      PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022 14:58 09/12/2022 [125]


      PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022 08:55 25/11/2022 [129]


      Phòng học tuần từ 23/12/2022 14:55 11/11/2022 [114]


      Phòng học tuần 17-22/10/2022 14:50 20/10/2022 [176] Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn