Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX - Ngoại Ngữ - Tin hoc 10:36 11/10/2011 [5713]

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TTĐTX

                  1. Nguyễn Thị Mỹ Phương                      - UVBCHCĐ - Chủ tịch CĐBP 

                  2. Nguyễn Ngọc Thiện                             - Phó chủ tịch CĐBP


                      Tổng cộng 06 Đoàn viên công đoàn

 


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn